KURUMSAL

Sosyal Sorumluluk


Çalışmalarımızın her aşamasında "Önce İnsan" prensibi ile hareket eden şirketimiz SEVVAL TEKSTIL TIC. LTD. STI. aşağıdaki sosyal sorumluluk ilkelerine önem vermekte ve birlikte çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uyumluluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyonları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi hedeflemektedir.

1. Çalışanlar, özgür iradeleri doğrultusunda seçilir.

İşveren tarafından, işçilerin herhangi bir alacaklarına “teminat” olarak el konamaz veya kimlik belgelerini teslim etmeleri talep edilemez ve makul bir ön bildirim süresinin ardından, özgür iradesi doğrultusunda işverenle kurduğu iş ilişkisini sona erdirmekte serbesttir.

2. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı tanınır.

Aralarında ayrım yapmadan tüm işçilerin, kendi seçimlerine bağlı olarak işçi bir sendikasına katılma veya kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları vardır.

3. Çalışma Şartları güvenli ve sağlıklı olmalıdır

Sanayi alanındaki genel bilgiler ve işe özel her tür özel tehlike dikkate alınarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu işe özel çalışma ortamında maruz kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için, gereğine uygun tedbirler alınacaktır.

4. Çocuk işgücü kullanılmaz

Hiçbir yeni çocuk işçi, işe alınmayacaktır. Şirketimizde 18 yaş altı elaman çalıştırılmayacaktır.

5. Ücret ve ödemeler
Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı

6. Çalışma saatleri
Çalışma saatleri ülke kanunlarımıza göre 45 saat/haftadır, firma olarak buna uymaktayız.
Tüm fazla mesai çalışmaları, özgür irade ve gönüllük ilkesi çerçevesinde uygulanacaktır.

7. Hiçbir ayrımcılık uygulanmaz

İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, sağlanan eğitim hizmetlerine katılımda, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih, sendika üyeliği veya siyasi ilişkileri nedeniyle, hiç kimseye ayrımcılık uygulanmaz.

8. Düzenli istihdam sağlanır

Yapılan iş, mümkün mertebe her açıdan ulusal yasa ve uygulama pratiğiyle oluşturulan geçerli istihdam ilişkisi temelinde yerine getirilir.

9. Çok yıpratıcı veya insanlık dışı hiçbir uygulamaya müsaade edilmez
Fiziksel şiddet veya disiplin cezası uygulaması, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar veya taciz edici diğer davranışlar veya sözlü sataşma veya diğer her hangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma, kesinlikle yasaktır…

yükleniyor..